Nu har Eskilstuna en ny vision för 2030!

Den 14 december 2017 tog Kommunfullmäktige beslut om att införa en ny vision för Eskilstuna kommun 2030. Mer än 2700 personer har varit med och bidragit till den gemensamma målbilden för Eskilstuna kommun 2030. Under året har invånares och verksammas tankar om framtidens Eskilstuna samlats in och sammanställts med andra viktiga målsättningar för Eskilstuna. Detta utgöra ett av de underlag i visionsarbetet under projektnamnet Mitt Eskilstuna 2030.