Stort tack!

Mer än 2700 personer har varit med och bidragit till den gemensamma målbilden för Eskilstuna kommun 2030. Under året har invånares och verksammas tankar om framtidens Eskilstuna samlats in och sammanställts med andra viktiga målsättningar för Eskilstuna för att utgöra ett av de underlag i visionsarbetet under projektnamnet Mitt Eskilstuna 2030.