Den 22-23 september höll Eskilstuna kommun en stor mässa på nya multiarena i Munktellstaden, STIGA Sports Arena. Här kunde besökarna träffa kommunkoncernens olika verksamheter på ett spännande och inspirerande sätt. Besökare fick se och höra om kommunens projekt, satsningar och verksamheter. Mässan bjöd också på inspirerande föreläsningar och paneldiskussioner om bland annat framtidens städer.

Mitt Eskilstuna fanns på plats och visa upp hur visionsarbetet och dess process har gått till och vad som kommer att hända fram över. Varje förvaltning hade visionsstationer på mässan, uppmärkta med stora orangea ballonger. Här fick besökaren vet hur just den förvaltningen jobbade med Eskilstunas vision.

Under mässan fanns det även möjlighet för besökaren att fylla i webbenkäten. Medarbetar från Eskilstuna direkt och visionsarbetet Mitt Eskilstuna fanns till hands om besökaren ville ha hjälp.