Den 23 september 2017 stängdes webbenkäten. Då hade 2479 engagerade personer i alla åldrar från hela Eskilstuna deltagit i visionsarbetet under sommaren. Under oktober sammanställs workshop- och enkätunderlag med andra viktiga underlag såsom FN:s 17 globala mål, Eskilstunas varumärkesplattform, Översiktsplan 2030, Affärsplan Eskilstuna, Vår Stad och omvärldsanalys som gjorts. Utifrån det materialet formulerar medlemmar i projektorganisationen (se flik Om oss) ett förslag till gemensam målbild och prövar den mot nuvarande vision. Föreslagen målbild och vision prövas sedan av kommunens koncernledning och kommunstyrelsens arbetsutskott för att sedan gå vidare till beslut tillsammans med en plan för implementering.

Den 10 november ska det slutliga förslaget läggas fram och den 14 december tas beslutet av folkvalda politiker i Kommunfullmäktige.