När du berättar hur du vill se din framtid formulerar du din målbild. Ditt mål ska du kunna nå om du tar i lite extra. Målbilden visar hur det ser ut när du nått ditt mål.

För att formulera en gemensam målbild för platsen Eskilstuna är det viktigt att alla vi som bor och verkar här funderar kring hur vi vill att det ska vara i framtidens Eskilstuna för att vi ska trivas.

Vi har alla olika bilder om framtiden, men också många gemensamma – de som känns viktigast för många.

Den gemensamma målbilden förtydligar visionen som kortfattat berättar vad vi vill ta sikte på och åt vilket håll vi strävar.

I april arbetade kommunledning och Advisory board (läs mer om Advisory board under fliken Om oss) med just frågorna kring målbilder och vision. Här var man överens om att visionen är mycket viktig för den ger oss kraft, motivation och inspiration att tillsammans bygga det Eskilstuna vi vill ha i framtiden.