I maj bjöds representanter från föreningsliv, näringsliv, rådet för funktionshinder, interkulturellt råd, pensionärsråd och kommunledning in till grupparbeten i fyra visionära rum. Ca 130 personer deltog i arbetet att fundera kring hur man vill att Eskilstuna ska kännas i framtiden, hur man skulle beskriva Eskilstunas personlighet och vilka nyheter man gärna skulle vilja se och vara stolt över år 2030.

Sammanfattar vi hur dessa målgrupper skulle vilja beskriva Eskilstunas personlighet i framtiden i ett ordmoln där de största orden är skrivna flest gånger, ser det ut så här:

Känslan av Eskilstuna beskrevs i många olika målande ord som sammanfattats och ingår i webbfrågorna. Deltagarna skrev också många visionära och stolta nyheter främst relaterat till arbete, näringsliv, utbildning, miljö, transporter, boende, trygghet, kultur och fritid men också sport, hälsa och att bli sedd och värdesatt oavsett förutsättningar. Sammanfattningsvis har dessa grupparbeten gett en första bild av hur ett önskat framtida tillstånd i Eskilstuna kan se ut.