Följ med här!

1. Vad är målbild och varför en vision?

När du berättar hur du vill se din framtid formulerar du din målbild. Ditt mål ska du kunna nå om du tar i lite extra. Målbilden visar hur det ser ut när du nått ditt mål. För att formulera en gemensam målbild för platsen Eskilstuna är det viktigt att alla vi som bor...

läs mer

2. Fyra visionära rum

I maj bjöds representanter från föreningsliv, näringsliv, rådet för funktionshinder, interkulturellt råd, pensionärsråd och kommunledning in till grupparbeten i fyra visionära rum. Ca 130 personer deltog i arbetet att fundera kring hur man vill att Eskilstuna ska...

läs mer

3. Webbfrågor – så här gick det till

Webbfrågorna riktar sig till alla som bor och verkar i Eskilstuna. Det ska vara enkelt att ta till sig frågorna och gå snabbt att svara. Därför är frågorna ställda så du kan vikta vad du tycker är mer eller mindre viktigt för just dig. Vill du, kan du komplettera dina...

läs mer

4. Vi hjälper dig på plats

Du kan få hjälp att svara på webbfrågorna om du vill. Kanske behöver du tillgång till dator? Eller vill ha hjälp att översätta orden? Det finns flera platser där du kan få hjälp i sommar : Eskilstuna Direkt Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna Östra Torget,...

läs mer

5. Träffa torgvärdarna

Under juni till augusti förvandlades några torg i Eskilstuna och Torshälla till härliga sommartorg fyllda med aktiviteter. Under denna period arbetade unga aktivitetsvärdar på torgen i Lagersberg, Fröslunda, Nyfors, Årby och Skiftinge. De uppmuntrade torgbesökarna att...

läs mer

6. Streetfun!

Under juni och augusti besökte Ung Fritids mobila verksamhet, Street Fun, olika platser i Eskilstuna kommun. Vid varje stopp hade Street Fun med sig ett basutbud av aktiviteter för både rörelse och skapande verksamhet. Besökaren fick bland annat var med och ta...

läs mer

7. we_change

I augusti deltog mer än 1000 gymnasieelever i eventet, we_change, Sveriges största hållbarhetssatsning för ungdomar, där de fick lära känna FN:s 17 globala hållbarhetsmål, som är ett viktigt underlag till Eskilstuna kommuns framtida vision. We_change bjöd på...

läs mer

8. Mässan Eskilstuna inspirerar

Den 22-23 september höll Eskilstuna kommun en stor mässa på nya multiarena i Munktellstaden, STIGA Sports Arena. Här kunde besökarna träffa kommunkoncernens olika verksamheter på ett spännande och inspirerande sätt. Besökare fick se och höra om kommunens projekt,...

läs mer

9. Nu sammanställer vi!

Den 23 september 2017 stängdes webbenkäten. Då hade 2479 engagerade personer i alla åldrar från hela Eskilstuna deltagit i visionsarbetet under sommaren. Under oktober sammanställs workshop- och enkätunderlag med andra viktiga underlag såsom FN:s 17 globala mål,...

läs mer

10. Ny vision för Eskilstuna 2030

Under året har boendes och verksammas tankar om framtidens Eskilstuna samlats in och sammanställts med andra viktiga målsättningar för Eskilstuna för att utgöra ett av de underlag i visionsarbetet under projektnamnet Mitt Eskilstuna 2030. Projektorganisationen, som...

läs mer