Om oss

Visionsarbetet leds av kommunen och här nedan ser du vilka funktioner och personer som leder projektet framåt. Många, många fler är involverade i genomförandet – för vi vill ju göra det tillsammans! Medarbetare på mötesplatser, barn- och ungdomstorg, bibliotek och kontaktcenter, kommunikatörer, grafiker, IT kunniga, samarbetspartners är några exempel.

Projektägare

Eva Norberg, kommunikationsdirektör

 

Styrgrupp

Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
Marita Skog, utvecklingsdirektör
Mattias Rossköld, näringslivsdirektör
Eva Königsson, chef Kultur- och fritidsförvaltningen
Marianne Hagman, chef Stadsbyggandsförvaltningen
Martin Roos, VD Destination Eskilstuna
Tommy Malm, ekonomidirektör

 

Projektledare

Charlotte H. Kindmark

 

Projektstab

Monica Lundberg, administratör
Annica Jacobsson, administratör
Anna Fjaestad, kommunikatör
Pär Bergkvist, projektkonsult IdentX
Karin Henriksson, projektkonsult IdentX

 

Projektteam

Lars Wiklund, kommunstrateg, utveckling miljö
Anna-Maarit Tirkkonen, folkhälsostrateg
Niklas Edmark, näringslivschef
Pernilla Lindström, fysisk planerare, stadsbyggnadsförvaltningen

Advisory Board

Projektet har fått tillgång till ett så kallat advisory board att komplettera projektorganisationen. Ett antal kloka personer med olika bakgrund och kompetensområden som har ett engagemang i Eskilstuna har visat intresse av att delta i arbetet på mycket nära håll. De kommer bland annat vara med och formulera förslag till vision och målbild inför beslut.

Veronika Gustavsson – Centrumchef Tuna Park
Susanne Karlsson – Volvo‎ Global Brand Manager
Mona Tjernberg– Universitetsadjunkt Innovationsteknik Mdh
Stefan Toll – VD Eskilstuna Kuriren Tryckeri AB
Magnus Zetterström (Zorro) – Entreprenör och speedwayproffs
Anders Lundqvist – Hammarby Storgård, ordförande Sparbanken Rekarne
Rebecka Melin – Ordförande Eskilstuna Riksteaterförening
Eva Svensson – Eskilstuna Folkhögsskola Recycling Design
Roger Pihl – Entreprenör, ordförande Företagarna Eskilstuna-Torshälla
Carina Cia Andersson – Ordförande Eskilstuna Parasportförening
Mathias Brus – Fastighetsägare MB Fastigheter AB
Sasan Shaba – Energimyndigheten