Så här går arbetet till

För att kunna sammanfatta en gemensam målbild och vision är det viktigt att vi som bor, arbetar, studerar och vistas i olika delar av Eskilstuna formar våra egna målbilder. Vi gör det utifrån våra förutsättningar, tankar och önskningar kring framtiden.

I visionsarbetet för vi även in underlag baserat på FNs globala hållbarhetsmål, Eskilstunas varumärkesplattform, skolarbetet Vår Stad, Affärsplan Eskilstuna och vår omvärlds utveckling.

Först ut att formulera sina målbilder och ge input till det vidare visionsarbetet är grupper av sakkunniga. Föreningsliv, näringsliv, rådet för funktionshinder, interkulturellt råd, pensionärsråd och andra engagerade personer har bjudits in till grupparbeten. Likaså kommunstyrelsens arbetsutskott och ledningsgruppen i kommunkoncernen.

1000 ungdomar från Eskilstunas gymnasieskolor engageras i Eskilstunas framtid. Ungdomssatsningen we_change, den 23-24 augusti, utgår från FN:s globala hållbarhetsmål och sker i samarbete med Ungdomar AB. Föreläsning, paneldebatt med samarbetsaktörer från Eskilstuna, SIDA, SEB, HM och IKEA och grupparbeten står på agendan.

Träffa oss i sommar! Unga aktivitetsvärdar finns på torgen i Lagersberg, Fröslunda, Nyfors, Årby och Skiftinge mellan den 12 juni – 18 augusti. Var med på massa roliga aktiviteter för hela familjen och passa på att vara med och skapa framtidens Eskilstuna genom att svara på webbfrågorna med hjälp av aktivitetsvärdarna.

Samma period kommer Streetfun!-bilen finnas på många olika platser i hela Eskilstuna. Här kan du vara med och fota ditt framtida Eskilstuna och också få hjälp att svara på webbfrågorna såklart.

mässan Eskilstuna Inspirerar kan du på ett kul sätt lära känna kommunen olika verksamheter. Här kan du också vara med och påverka framtiden på olika sätt. Detta är också sista dagen att svara på webbfrågorna samt skicka in foton.

Lördagen den 23 september är alla välkomna till mässan i nya Stiga Sports Arena. På fredagen den 22 september är mässan öppen för alla som arbetar i kommunkoncernen.

Ett förslag till ny målbild och vision ska vara färdig 10 november 2017.

Kommunfullmäktige fattar beslut om den nya visionen 14 december 2017.

Från mitten av juni till den 23 september kan du som enskild person bidra genom att svara på frågor här på webben. Hur vill du att det ska vara att leva, bo och verka i Eskilstuna i framtiden? Hur ska det kännas? Vad är viktigt för dig för att du ska trivas? Du kan också ta bilder på det du vill se mer av i Eskilstuna i framtiden och tagga med #mitteskilstuna2030.

Du kan svara på frågorna själv hemma på datorn eller i mobilen.

 

Vill du ha hjälp att svara kan du gå till:
  • kontaktcentren Eskilstuna och Torshälla Direkt
  • Stadsbiblioteket
  • Mötesplats Fröet i Fröslunda
  • Palatzet i Skiftinge
  • Underhund i Nyfors.

Nu ska allas önskade bild av framtidens Eskilstuna sammanställas med övrigt underlag och analyseras för att sammanfattas i ett förslag till gemensam målbild. När den gemensamma målbilden blir tydlig prövas den mot den nuvarande visionen. Då blir det tydligt ifall den nuvarande visionen ska formuleras om eller inte.

Ett förslag till gemensam målbild och vision formuleras av projektmedlemmarna. Den prövas av kommunens koncernledning och kommunstyrelsens arbetsutskott för att sedan gå vidare till beslut. Beslutet tas av folkvalda politiker i Kommunfullmäktige i december.