Vad är vision 2030?

Eskilstuna har sedan 10 år tillbaka haft en vision om den stolta fristaden. I nuvarande vision är vi modiga och utmanar, välkomnar olikheter och idéer och tar ansvar för en trygg och hållbar framtid. Nu tar vi sikte på 2030 och vill i det arbetet ompröva nuvarande vision och ta fram en målbild för platsen Eskilstuna*.

En vision kan beskrivas vara uttrycket för ett framtida tillstånd som man vill uppnå som inte behöver uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. Den bör vara vägledande för beslut och agerande men samtidigt så generell att den tillåter kreativitet och strategier för att uppnås.

Hur vill du att Eskilstuna ser ut år 2030? Vi vill forma en plats som du trivs med och är stolt över. För att kunna ta fram en gemensam bild över framtida Eskilstuna är det viktigt att vi som bor, arbetar och studerar i staden formar våra egna bilder. Vi gör det utifrån våra bakgrunder, tankar och önskningar om framtiden. Därför är din medverkan viktig!

Fram till 23 september kunde invånarna vara med och påverka genom att göra webbenkäten Mitt Eskilstuna 2030. Man kunde också få hjälp med att lämna önskemålen på gemensamma mötesplatser, som Eskilstunas stadsbibliotek och Eskilstuna direkt.

*Med Eskilstuna menar vi det geografiska området Eskilstuna kommun d.v.s. Eskilstuna, Torshälla och landsbygden. I texten använder vi Eskilstuna.