Webbfrågorna riktar sig till alla som bor och verkar i Eskilstuna. Det ska vara enkelt att ta till sig frågorna och gå snabbt att svara. Därför är frågorna ställda så du kan vikta vad du tycker är mer eller mindre viktigt för just dig. Vill du, kan du komplettera dina svar i en fritextruta.

Webbfrågorna är formulerade utifrån resultaten av de tidigare grupparbeten som genomförts. Som exempel beskrevs känslan av Eskilstuna i många olika målande ord som sedan sammanfattats och för att ingå i webbfrågorna, likaså de ord som kan beskriva en personlighet.

Alla som vill kan vara med och påverka slutresultatet. Du beskriver vad du tycker är viktigast för dig genom att välja de ord som bäst beskriver ditt Eskilstuna 2030.